خلاصه ای از تاریخچه شرکت تعاونی فولاد علویجه
شرکت تعاونی فولاد علویجه در تاریخ 23/01/74 طی شماره 112386 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران از نوع فرا استانی با عضویت 8 نفر و سرمایه 1,830,000,000 ریال به منظور تولید لوله و پروفیل فولادی با پیش بینی کرد اجرایی در سه فاز به ثبت رسیده است و زیر نظر اداره کل امور تعاونی های تولیدی وزارت تعاون فعالیت خود را آغاز ودر حال حاضر سرمایه ی ثبت شده 120,000,000,000ریال می باشد .

aboutus3


فاز اول کارخانه : در زمینی به مساحت 34,000 متر مربع و 2,000 متر مربع سالن با تولید 12,000 تن محصول پروفیل باز و اشتغالزایی 30 نفر در تاریخ 28/12/74 در شهرک صنعتی علویجه و دریافت پروانه بهره برداری از سازمان صنایع استان اصفهان با حضور آقای مهندس شافعی ،وزیر وقت تعاون افتتاح و فعالیت تولیدی کارخانه آغاز گردید.
فاز دوم کارخانه: سالن تولید و ساختمان اداری تا 6,000 متر مربع افزایش یافت و با نصب ماشین آلات جدید و افزایش اعضا به 15 نفر و افزایش سرمایه تا 5،015،000،000 ریال و همچنین اشتغالزایی تا 60 نفر با افزایش تولید انواع پروفیل و قوطی های مستطیل و مربع و لوله و اخذ پروانه بهره برداری از 12,000 تن تولید به 42,000 تن در سال جهت مصارف ساختمانی و صنعتی در سال 1377 راه اندازی گردید.

فاز سوم کارخانه : در تاریخ 21/02/85 مجوز طرح توسعه از سازمان صنایع استان اصفهان دریافت شد و سالن های تولید و اداری به12,384مترمربع و خطوط تولید به 8 خط و سرمایه به 50,000,000,000ریال و تعداد پرسنل به 165 نفر و میزان تولید در پروانه بهره برداری به 200,000 تن در سال در سه شیفت کاری افزایش یافت.
طرح توسعه: تعاونی در سال 1389 اقدام به طرح توسعه ،سالن انبار محصول و انبار مواداولیه و قسمت اداری به مساحت 2,000 متر مربع نمود و یک خط تولید لوله و پروفیل پیشرفته ایتالیایی به منظور تولید لوله و قوطی های مبلی و صنایع فلزی خریداری نموده که در نیمه دوم سال 1391 راه اندازی گردید ودرسال 91و92 دو خط ودرسال 91و92 دو خط zوفلزی خریداری و نصب و راه اندازی گردید. تعاونی تا پایان سال 1392 دارای سه خط نواربری و دو خط تولید لوله و پروفیل بسته وباز می باشد وکل سرمایه گذاری طرح تا پایان سال 1392بالغ بر 15,000,000,000 ریال و اشتغالزایی 200 نفر می باشد .

 

Slider2