پروفیل باز

40 نوع محصول در کارخانه تعاونی فولاد علویجه تولید و توزیع می گردد شامل انواع پروفیل جور درب و پنجره، زهوار، انواع قوطی های مربع از 20*20 تا 90*90 و ازضخامت های زیر یک میلیمتر تا چهارمیلیمتر . انواع قوطی های مستطیل از 20*10 تا 40*100 و از ضخامت های زیر یک میلیمتر تا چهار میلیمتر ، سه نوع چهارچوب فلزی 1-86 فرانسوی و طرح مکزیکی از ضخامت 1.5 تا2.5 میلیمتر انواع z از سایز 160تا180 میلیمتر در ضخامت 2.5 تا 4 میلیمتر لوله صنعتی و داربستی ازسایز 20تا 114 میلیمتر ازضخامت 1.5 تا 4 میلیمتر ،قوطی 6 ضلعی با محیطی 20*20، انواع ورق سخت در ضخامت و ابعاد مورد نیاز ، ضمناً طول محصولات به سفارش متری از 3 تا 9 متر قابل تولید می باشد.

جدول مشخصات

ردیف
انواع پروفیل باز
ضخامت(میلی متر)
01
چهارچوب فلزی فرانسوی
2
02 2/5
03
چهارچوب فلزی(1-86)2
042/5
05
چهارچوب فلزی مکزیکی2
06(z(16-202/5
073
08نبشی33
09 4
10نبشی43
114
12زهوار2
132/5

گالری تصاویر